Whatsapp ile iletişime geç

Gizlilik Politikası

Trendimizbir Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Trendimizbir” veya “Şirket”) olarak sizlerin kişisel verilerinizin gizliliğine son derece saygı duyuyoruz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası, Şirketimize ait www.trendimizbir.com internet sitesi (“Site”) ve Trendimizbir mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) işletilmesi sırasında ve sizlerin Site’yi ve Mobil Uygulama’yı kullanmanız neticesinde Şirketimiz tarafından hangi kişisel verilerinizin işlendiğini, bunların nasıl kullanıldığını ve sizlerin kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızın neler olduğunu belirterek, sizleri bu konuda genel olarak bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası genel veri işleme belgesi niteliğinde olup, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı aydınlatma Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ile yapılmıştır.

Öncelikle sizleri Şirketimiz ile ilgili bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: DUAÇINARI, VİŞNE CD. NO:108, 16270 YILDIRIM/BURSA, adresinde faaliyet gösteren “Trendimizbir Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.”, sizlere hizmet sunulması kapsamında KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

İşlenen kişisel verileriniz:

• Site’ye veya Mobil Uygulama’ya üye olduğunuzda; ad soyad, cep telefonu numarası, adres bilginiz (alışverişlerinizde kullanılmak üzere kaydetmeniz durumunda), alışveriş bilgileriniz (sipariş numarası, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),

• Site’den veya Mobil Uygulama’dan alışveriş yapmanız durumunda; ad soyad, adres bilginiz, cep telefonu numaranız, beden ölçünüz, alışveriş bilgileriniz (sipariş numarası, alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği), alışveriş işleminize ilişkin log kayıtlarınız ve IP adresiniz,

• Fatura düzenlenmesi halinde; kimlik ve iletişim bilgileriniz (TC kimlik numaranız eğer rıza verirseniz alınır.), ayrıca eğer vergi mükellefi iseniz vergi dairesi bilgisi, vergi numarası ve firma bilgileriniz,

• İletişim Kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama vs.) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde; ad soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, sipariş numarası (eğer varsa),

• Site veya Mobil Uygulama üyeliğiniz ve alışverişlerinize göre sizleri kampanyalarımız, avantajlarımız, promosyonlarımız hakkında bilgilendirmemize izin vermeniz durumunda; eposta adresiniz, Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:

• Üyeliğinizin gerçekleştirilmesinin sağlanması, üyelik bilgilerinizin kaydedilmesi, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, tüm üyelik bilgilerinin yeniden girilmesine gerek kalmadan üye bilgilerini kullanarak Site’ye veya Mobil Uygulama’ya giriş yapılabilmesi,

• Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, Site üzerinden satın almış olduğunuz siparişinizin adresinize gönderilmesi, faturanın düzenlenerek tarafınıza gönderilmesi, ödeme alınması, satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanabilmesi (değişim, iade vb.) ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmesi,

• İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,

• Bizimle iletişime geçerek müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi.

Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin yöntemler ve hukuki sebepleri:

KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında;

Şirketimiz ile imzalayacağınız üyelik sözleşmesi ve mağazamızdan ürün satın almanız halinde Şirketimiz ile aranızda kurulacak satış sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası, markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için; veri işlemenin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve ticari iletişim veya lokasyon verilerinizin işlenmesi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak, kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da email yolu ile elektronik yöntemlerle toplamaktayız

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı:

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda; söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya KVKK'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

KVKK kapsamındaki haklarınız:

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi gereği aşağıdaki taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz:

• Herhangi bir kişisel verinizin işleyip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetinin amacına ilişkin bilgi alma ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesi talebiniz halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.